DURAPRINT – optimiziranje kvalitete tiska

DURAPRINT – predstavlja inovativnu tehnologiju valjaka za bojenje u offsetnom tisku.

DURAPRINT (optimiziranje kvalitete tiska, poboljšava efikasnost proizvodnje) specijalna, visoko inovativna, patentirana i trajna homogena elastomer komponenta koja posjeduje ISEGA certifikat za nisku migraciju.

Valjci za UV i konvencionalni tisak na arak i tisak iz role, također za tisak bez alkohola i sa smanjenim udjelom alkohola u tisku.

duraprint tisak ušteda

Tijekom tiska Duraprint valjci osiguravaju:

– konstantan prijenos boje
– visoku dimenzionalnu stabilnost
– nema smanjivanja, skupljanja i bubrenja gume
Prednosti nad stanadardnim valjcima:
– značajno smanjenje ciklusa pranja i vremena pranja
– 80% uštede otopine za pranje
– značajno smanjenje makulature
– smanjuje vrijeme izrade probnog otiska
– značajno smanjuje podešavanje i popravak valjaka
– značajno povećanje trajnosti valjaka
– izuzetna brzina u tisku
– homogena, zatvorena i neprekidna navlaka
– pogodno za tisak konvencionalnih boja, UV boja i kod kombiniranog tiska
– lako i brzo pranje (smanjena količina pranja)
– brzo pranje pri prelasku tamnih tonova k svjetlijima
– stabilni parametri proizvodnje
– poboljšanja kvaliteta tiska
– stabilne oznake valjka
– niske kolorimetrijske razlike ∆E
– ušteda do 38.750 €/godišnje* (* ogledna kalkulacija za 5-bojku, format 3B pri standardnoj kontinuiranoj operaciji)

UPIT ZA PONUDU

OGLEDNA KALKULACIJA

a) Godišnja ušteda po stroju zahvaljujući manjem obimu posla oko reparacije valjaka:
250 EUR (sat stroja) X 7,5 H (sati rada za 5 tiskovnih jedinica) X 6 reparacija /godišnje =11.250,00 EUR

b) Godišnja ušteda po stroju zahvaljujući smanjenju vremena pranja:
250 EUR (sat stroja) X 0,25 H (dnevno ušteđeni sati pranja) x 200 (broj proizvodnih dana) = 12.500,00 EUR

c) Godišnja ušteda po stroju zahvaljujući smanjenju vremena izrade probnog otiska:
250 EUR (sat stroja) x 0,3 H (dnevno ušteđeni sati na izradi probnog otiska) x 200 (broj proizvodnih dana) =15.000,00 EUR

duraprint potrošnja