Flexo Clean Pick (Baldwin Technology)

flexoFLEXO CLEAN PICK (Baldwin Technology) – automatski uređaj za uklanjanje i čišćenje tzv. “čvaraka” (nakupina čestica, vlakana i prašine papira ili tankih slojeva boje) u fleksotisku.

PREDNOSTI:

PRAKTIČNOST

– čišćenje tijekom proizvodnje, stroj ostaje zatvoren i priključen

– automatski uklanja nakupine –“čvarke”

– povećava kvalitetu tiska i produžuje vrijeme rada stroja

EKONOMIČNOST

– smanjuje otpad

– osigurava rentabilnost (kraći ROI)

– produženo vrijeme rada stroja omogućuje više outputa

EKOLOŠKE PREDNOSTI & SIGURNOST

– nema ručnog čišćenja čime se smanjuju ozljede na radu

– osigurava sigurnost radnika – nema kontakta sa sredstvom za pranje