Ljepila i trake
Ljepila i trake

Grafmat ljepilaPLANATOL

Hot-melt ljepila – anhidridna i bez otapala, na bazi smjese termoplastičnih materijala.

Visokokvalitetna ljepila za efikasnu proizvodnju i i kvalitetan grafički proizvod.
Izvrsnih svojstava, velike adhezivnosti, smanuje potrošnju materijala.
Mogu se koristiti pri velikim brzinama strojeva.

Planatol VP 1110 HM (25 kg) – Hot melt ljepilo za meki uvez – hrpteno
Planatol HM 2959 (12 kg/13 kg) – za „perfect binding“ strojeve

PACOM

ljepila za izradu ambalaže, pakiranje i grafičku industriju, vododisperzivna ljepila, ljepilo papir-plastika
PACOL 80 – kaširanje valovite ljepenke i mikrovala papirom i kromo –kartonom, nanošenje valjkom.
PACOL 100 G – univerzalno knjigoveško ljepilo, pogodno za meki i tvdri uvez knjiga, osušeni film izuzetno je elastičan, nanošenje ručno, valjkom i diskom.
PACOL 250 – izrada i zatvaranje kutija i vrećica od štampanog i lakiranog kartona vododisperzivnim lakom (termostabilan iznad 100°C), nanošenje diskom.
PACOL 95 U – ljepilo za hilzne (tuljke).
PACOL 120 D – izrada i zatvaranje kutija i vrećica od netiskanog i nelakiranog papira, kromo – kartona i valovite ljepenke, nanošenje ljepila pomoću dizne.
PACOL 220 – izrada i zatvaranje kutija i vrećica od štampanog i lakiranog papira i kartona ofsetnim ili vododisperzivnim lakom; ljepljenje na brzim strojevima; nanošenje valjkom i diskom.
PACOL 300 – plastifikacija, na hladno, lakiranog i tiskanog papira i kartona folijom od obrađenog PP, nanošenje valjkom.
PACOL 320 – izrada i zatvaranje kutija i vrećica od papira i kartona plastificiranih folijom od obrađenog PP. Izrada i zatvaranje kutija od bijelo-bijelog kartona, lakiranog vododisperzivnim lakom (termostabilan iznad 100°C), nanošenje ručno i diskom.

SCAPA

SCAPA – vodeći dobavljač ljepljivih traka i filmova za tiskarsku i grafičku industriju, visoko tehnološki proizvod. Duplofani, trake za montažu klišeja.
Exafit HP – dvostrana samoljepljiva pjenasta traka za montažu klišeja na cilindar u fleksotisku, osigurava duže i brže tiskanje, poboljšava tisak i reducira prirast rasterske točke. Osigurava konzistentan kontrast i detalje tijekom dužeg procesa tiska. Očuvane su gustoća i intezitet boje. Veća elastičnost PE pjene apsorbira toleranciju uzrokovanu različitim debljinama podloge i vibracijom stroja. Širok raspon tvrdoće pjene.
SCAPA HARDMOUNT – dvostrana film traka prikladna za fleksotisak kod kojeg nije nužno apsorbiranje vibracija, kod primjene tradicionalnih gravura ili rukavaca (sleeveova) i cilindara te kod kompresibilnih rukavaca.
SCAPA DODATNI PROIZVODI – „splicing“ trake za izmjenu rola.