LM (low migration)

_______

LM je serija svježih boja (duct fresh) za ofsetni tisak s niskom migracijom i slabim mirisom, pogodna za tisak ambalaže i ambalaže za pakiranje hrane. Boja je razvijena u skladu s europskim propisima, korištenjem sirovina koje zadovoljavaju zahtjeve za pakiranje hrane i eliminacijom bilo kakvog opasnog ili rizičnog materijala.

PRIKLADNO ZA PAKIRANJE HRANE: Analize koje je proveo Institut ISEGA pokazuju rezultate koji osiguravaju da su materijali za pakiranje hrane otisnuti našom bojom u skladu sa zahtjevima okvirne uredbe EU Uredbe (EC) br. 1935/2004, onima Regulatorne komisije (EU ) br. 10/2011, Uredbom (EZ) 2023/2006, Uredbom (EZ) br. 450/2009, kao i s drugim propisima koji se odnose na pakiranje hrane nadležnih tijela unutar Europske unije.

Serija sadrži sirovine posebne čistoće pažljivo odabrane kako bi se izbjegla migracija i izbjegao prekomjeran miris. Stoga ne sadrže niti jednu od sirovina koje se pojavljuju na CEPE ili TSCA popisima isključenja i trenutačno REACH. Također zadovoljava indikacije EuPIA-e.

Boja nikada ne smije biti u izravnom kontaktu s hranom. Uvijek mora postojati materijalna prepreka (barijera) između boje i hrane.

skini pdf

PDF brošura