Pacom

_______

PACOM

ljepila za izradu ambalaže, pakiranje i grafičku industriju, vododisperzivna ljepila, ljepilo papir-plastika

PACOL 100 G – univerzalno knjigoveško ljepilo

PACOL 302 – za spoj plastika-papir