PACOL 300
Proizvodi \ PACOL 300

PACOL 300

Kategorija:

Opis

plastifikacija, na hladno, lakiranog i tiskanog papira i kartona folijom od obrađenog PP, nanošenje valjkom.