PACOL 320

Kategorija:

Opis

izrada i zatvaranje kutija i vrećica od papira i kartona plastificiranih folijom od obrađenog PP,
Izrada i zatvaranje kutija od bijelo-bijelog kartona, lakiranog vododisperzivnim  lakom (termostabilan iznad 100°C), nanošenje ručno i diskom.