Grafima

GRAFIMA – međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije, održava se u Beogradu, od 26. do 29.09.2018.