UV Paper

_______

UV PAPER je serija boja za papir i karton za kontinuirani ispis (tisak iz role) s iznimnim litografskim ponašanjem, koja može raditi velikom brzinom. Serija UV PAPER sadrži pažljivo odabrane sirovine kako bi se smanjio rizik od iritacije kože i uzrokovao što je moguće manji miris. Ne sadrži sirovine navedene na popisu isključenja CEPE ili TSCA.

skini pdf

PDF brošura