BIO COBALT FREE

_______

BIO CF je serija polusvježih ofsetnih boja (semi duct fresh), a boja zadovoljava zahtjeve za održivim i ekološki optimiziranim proizvodima. Doprinosi ograničavanju utjecaja procesa tiskanja na okoliš.

Ovo je boja bez MO (mineralnog ulja) i kobaltnih soli, proizvedena je od obnovljivih sirovina. Također je formulirana od biljnih ulja, tako da je bez VOC-a (Volatile Organic Compounds), s vrlo niskim rezidualnim mirisom.

Zadovoljava kriterije većine europskih ECOLABEL. Boja zadovoljava zahtjeve klasifikacije Uredbe CLP 1272/2008. Sastavne kemijske tvari nisu klasificirane u REACH-u kao SVHC (tvari koje izazivaju veliku zabrinutost) i osim toga, ispunjavaju zakonske kriterije u pogledu sadržaja teških metala i ostataka aromatskih amina.

Ova se serija ističe svojom svestranošću na većini papirnatih podloga, premazanih i nepremazni (ofsetnih). Ima izvrstan trapping, dobivajući savršene nijanse kod višebojnog tiska.

 

skini pdf

PDF brošura