Biocidi u puferima

Učinci zbog nove pravne situacije

Korisnicima naših pufera isporučujemo proizvode posebno prilagođene procesu tiskanja. Da bi zaštitili naše specijalne kemikalije od napada mikroba, one sadrže biocide. U tiskari, otopina za vlaženje se priprema koncentriranim puferima koji se razrjeđuju. Naš razvojni laboratorij prilagodio je koncentraciju biocida na nove zakonske zahtjeve.

Ekološki rizici od biocida

Biocidi ubijaju mikroorganizme i stoga su štetni za ljude i okoliš. Ova svojstva jasno su naznačena razvrstavanjem i označavanjem kao opasne tvari. Europska komisija (EK) utvrdila je da biocidni spojevi koji su dobro dokazani u procesu tiska mogu biti više štetni za okoliš nego što se prethodno mislilo. Stoga su zahtjevi za razvrstavanje i označavanje biocidnih proizvoda znatno postroženi i proizvođači ih moraju primijeniti do 1. svibnja 2020. godine.

Nedostaci nove pravne situacije

Ovisno o koncentraciji i vrsti biocida koji sadrži, nova pravna regulativa može imati sljedeće učinke zbog opasnosti od biocida na okoliš:

  • Označavanje pufera kao opasnog za vodeni okoliš.
    Rezultat: Dodatak više ne ispunjava kriterije za dodjelu njemačke eko-oznake „Blue Angel“ za tiskovine (DE-UZ 195) ili EU Ecolabel za tiskani papir.
  • Razvrstavanje pufera kao opasne robe.
    Rezultat: Povećani su troškovi prijevoza.
  • Izmjena klase opasnosti od vode (WGK) u skladu s njemačkim Pravilnikom o postrojenjima za rukovanje tvarima opasnim za vodu iz WGK 1 u WGK 2 ili 3.Posljedica: Proizvod ne zadovoljava kriterije austrijske ekološke oznake za tiskane proizvode UZ 24.

Koristi od našeg dugogodišnjeg iskustva

Nudimo vam optimizirane pufere na koje ne utječu navedeni negativni učinci nove pravne situacije. Iskoristite naše dugogodišnje iskustvo i budite kompetentno savjetovani.