BS ROTARY 550- ROTO ŠTANCA (KRUGOREZAČ), BOGRAMA
Novosti \ BS ROTARY 550- ROTO ŠTANCA (KRUGOREZAČ), BOGRAMA

– Štancanje, zarezivanje (ricanje), žljebljenje, perforiranje i utiskivanje.

– Inovativan sistem štance, za razne mogućnosti kreativne dorade tiskanih materijala, za farmaceutsku industriju, ambalažnu industriju, kod izrade etiketa i u području digitalnog tiska.

– Za proizvodnju koverti, fascikli, čestitki, kutija na preklop, etiketa.

– Kompatibilno sa digitalnim tiskarskim strojevima, uređajima za savijanje, izlagaćim uređajima, strojevima za pakiranje (BSR 550 Servo).

– Jednostavna tehnologija, kratko vrijeme podešavanja i visoka preciznost.