Pacom: Ljepila i trake
Pacom

PACOM

 

ljepila za izradu ambalaže, pakiranje i grafičku industriju, vododisperzivna ljepila, ljepilo papir-plastika

PACOL 80 – kaširanje valovite ljepenke i mikrovala papirom i kromo –kartonom, nanošenje valjkom.
PACOL 100 G – univerzalno knjigoveško ljepilo, pogodno za meki i tvdri uvez knjiga, osušeni film izuzetno je elastičan, nanošenje ručno, valjkom i diskom.
PACOL 250 – izrada i zatvaranje kutija i vrećica od štampanog i lakiranog kartona vododisperzivnim lakom (termostabilan iznad 100°C), nanošenje diskom.
PACOL 95 U – ljepilo za hilzne (tuljke).
PACOL 120 D – izrada i zatvaranje kutija i vrećica od netiskanog i nelakiranog papira, kromo – kartona i valovite ljepenke, nanošenje ljepila pomoću dizne.
PACOL 220 – izrada i zatvaranje kutija i vrećica od štampanog i lakiranog papira i kartona ofsetnim ili vododisperzivnim lakom; ljepljenje na brzim strojevima; nanošenje valjkom i diskom.
PACOL 300 – plastifikacija, na hladno, lakiranog i tiskanog papira i kartona folijom od obrađenog PP, nanošenje valjkom.
PACOL 320 – izrada i zatvaranje kutija i vrećica od papira i kartona plastificiranih folijom od obrađenog PP. Izrada i zatvaranje kutija od bijelo-bijelog kartona, lakiranog vododisperzivnim lakom (termostabilan iznad 100°C), nanošenje ručno i diskom.