IDS-3D (Colour Density Control)
Proizvodi \ IDS-3D (Colour Density Control)

IDS-3D (Colour Density Control)

Opis

za kontrolu i mjerenje odstupanja boje, automatsko podešavanje parametara, kontrola vlaženja i kontrola grešaka u tisku