PACOL 120 D
Proizvodi \ PACOL 120 D

PACOL 120 D

Kategorija:

Opis

izrada i zatvaranje kutija i vrećica od netiskanog i nelakiranog papira, kromo – kartona i valovite ljepenke, nanošenje ljepila pomoću dizne.