PACOL 220
Proizvodi \ PACOL 220

PACOL 220

Kategorija:

Opis

izrada i zatvaranje kutija i vrećica od štampanog i lakiranog papira i kartona ofsetnim ili vododisperzivnim  lakom;  ljepljenje na brzim strojevima; nanošenje valjkom  i diskom.