PACOL 250
Proizvodi \ PACOL 250

PACOL 250

Kategorija:

Opis

izrada i zatvaranje kutija i vrećica od štampanog i lakiranog kartona vododisperzivnim lakom (termostabilan iznad 100°C), nanošenje diskom.